Đăng ký sử dụng Mã vạch Nước ngoài cho doanh nghiệp

Đăng ký sử dụng Mã vạch Nước ngoài cho doanh nghiệp ở Việt Nam
Doanh nghiệp của bạn muốn đăng ký mã số mã vạch của nước ngoài thì cần được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền
– Mục đích đăng ký mã số mã vạch nước ngoài chỉ để xuất khẩu sản phẩm của mình
Sau khi được ủy quyền sử dụng thì thông báo với Tổng cục đo lường chất lượng bằng văn bản, giấy ủy quyền, bản sao giấy phép sử dụng…

Hồ sơ thực hiện việc đăng ký mã vạch nước ngoài được quy định chi tiết quy định trong Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

1. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch nước ngoài:
Việc đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết. Và để thực hiện việc đăng ký đó cần có giấy tờ,thủ tục sau:
+ Thủ tục, giấy tờ xác nhận được quyền sử dụng mã số mã vạch và mức phí
+ Thủ tục xác nhận quyền sử dụng mã số mã vạch trên các sản phẩm
+ Thủ tục đăng ký sử dụng mã UPC (mã hàng hóa ở Mỹ và Canada) và mức phí
+ Danh sách sản phẩm được sử dụng mã nước ngoài

2. Hồ sơ đăng ký mã vạch nước ngoài gồm những gì?
Hồ sơ đăng ký mã vạch nước ngoài cần đảm bảo các giấy tờ sau:
+ Đơn đề nghị xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại mẫu số 15 và mẫu số 16 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP.
+ Đối với xác nhận sử dụng mã số nước ngoài cung cấp bản sao bằng chứng phía đối tác nước ngoài ủy quyền cho tổ chức được quyền sử dụng mã số, mã vạch dưới hình thức thư hoặc hợp đồng ủy quyền hoặc bằng chứng chứng minh đơn vị ủy quyền sở hữu hợp pháp mã số ủy quyền, danh mục sản phẩm tương ứng với mã ủy quyền…;
+ Các tài liệu khác có liên quan theo quy định.

3. Thời gian đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài?
– Trường hợp hồ sơ đăng ký mã vạch nước ngoài không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp giấy xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch cho tổ chức theo quy định tại mẫu số 17 và mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

4. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:
– Tư vấn sơ bộ miễn phí các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số mã vạch nước ngoài;
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký sử dụng mã vạch;
– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;
– Theo dõi quá trình nộp đơn và trả lời các câu hỏi của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam;
– Nhận kết quả và trao tận tay đến khách hàng;

Trên đây là những về các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thời gian đăng ký mã vạch nước ngoài. Trong quá trình tư vấn, nếu quý vị có điều gì băn khoăn hay có nhu cầu đăng ký dịch vụ xin vui lòng liên hệ số Điện thoại: 0768.236.248 Chat Zalo để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

» Chi phí đăng ký Mã số mã vạch

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài: