Phần mềm quét mã vạch Scan and Check cho điện thoại

Phần mềm quét mã vạch Scan and Check cho điện thoại. Scan and Check gs1 (Scan&Check) là phần mềm quét mã vạch chính thống, miễn phí trên điện thoại di động (hệ điều hành Android và IOS trên điện thoại) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) – cơ quan quản lý Nhà nước về mã số mã vạch (MSMV) – để quét kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch (MSMV) và thông tin chính hãng về xuất xứ, về các thuộc tính của hàng hoá gắn mã số mã vạch. mọi người sử dung, doanh nghiệp vào Apple Store và Google Play để tải về phầm mềm có tên “Scan and Check” cài đặt để sử dụng.
Khi doanh nghiệp đã đăng kí sử dụng mã số mã vạch với STAMEQ và triển khai gắn mã lên sản phẩm thì khi dùng Scan and Check quét sẽ ra thông tin về doanh nghiệp

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Phần mềm quét mã vạch Scan and Check cho người dùng trên điện thoại.