Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch. Khi doanh nghiệp có nhu cầu gắn mã vạch lên sản phẩm hàng hoá thì cần phải đăng ký mã số mã vạch theo quy định của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng. Để thuận tiện cho doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đăng ký mã vạch cho quý khách nhanh chóng và chính xác nhất, rút ngắn thời gian cho khách hàng.

Dịch vụ đăng ký mã vạch cho doanh nghiệp

1. Phạm vi dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch:

Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước khi tiến hành thủ tục Đăng ký mã số mã vạch.

Dịch vụ đại diện đăng ký mã số mã vạch gồm các công việc sau đây:

  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc Đăng ký mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho sản phẩm của khách hàng.
  • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho đến khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch.
  • Thay mặt khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch giao cho khách hàng.

2. Phương thức tư vấn, thực hiện

  • Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
  • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng.
  • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

3. Thời gian thực hiện đăng ký mã vạch

Thời hạn để khách hàng được cấp Mã Số Mã Vạch:

Theo Quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để khách hàng được cấp mã số tạm thời để in lên sản phẩm là 02 ngày làm việc (hiện nay là 5 ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký và khách hàng có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm.

Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Mã Số Mã Vạch sẽ được gửi tới khách hàng trong vòng 01 tháng kể từ ngày đăng ký.

4. Giấy tờ cần cung cấp khi đăng ký mã vạch

Khách hàng cung cấp Giấy đăng ký kinh doanh, và liệt kê tên hàng hóa cần được áp mã số mã vạch.

Phí dịch vụ dăng ký mã vạch:
Phí dịch vụ đăng ký là: 2.250.000 VNĐ
Phí duy trì của nhà nước 1 năm đầu: 500.000 VNĐ, nếu nộp từ tháng 7 – 12 năm đầu tiên thì bằng 50% là 250.000VNĐ.
Cộng mức phí uỷ quyền dịch vụ đăng ký mã vạch: 2.250.000 đồng.

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch mới nhất được cấp hiện nay, có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp được ghi trên giấy chứng nhận, có thay đổi khác với giấy chứng nhận trước đây:

Mấu giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch mới nhất Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch
Mấu giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch mới nhất. Đăng ký mã GCP

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

» Đăng ký mã số mã vạch thì cần làm những gì?

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:
Gửi giấy đăng ký kinh doanh và liệt kê sản phẩm cần áp mã vạch cho chúng tôi để là thủ tục đăng ký mã số mã vạch.