Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch cho khách hàng hiện đang có nhu cầu được đăng ký mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

1. Phạm vi dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch:

Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước khi tiến hành thủ tục Đăng ký mã số mã vạch.

Dịch vụ đại diện đăng ký mã số mã vạch gồm các công việc sau đây:
+ Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc Đăng ký mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho sản phẩm của khách hàng.
+ Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho đến khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch.
+ Thay mặt khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch giao cho khách hàng.

2. Phương thức thực hiện:
– Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
– Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng.
– Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

3. Thời gian thực hiện, tài liệu cung cấp:
Thời hạn để khách hàng được cấp Mã Số Mã Vạch:
+ Theo Quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để khách hàng được cấp mã số tạm thời để in lên sản phẩm là 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký và khách hàng có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Mã Số Mã Vạch sẽ được gửi tới khách hàng trong vòng 01 tháng kể từ ngày đăng ký.

Tài liệu cần cung cấp:
+ Khách hàng cung cấp Giấy đăng ký kinh doanh, và liệt kê tên hàng hóa cần được áp mã số mã vạch.

Phí dịch vụ:
Phí dịch vụ, nhà nước là: 3.000.000 VNĐ
Phí duy trì năm đầu: 500.000 VNĐ, nếu nộp từ tháng 7 – 12 năm đầu tiên thì bằng 50% là 250.000VNĐ. Phí trên chưa VAT
Cộng mức phí đăng ký mã vạch: 3.250.000VNĐ

» Đăng ký mã số mã vạch thì cần làm những gì?

Đăng ký mã số mã vạch:
Gửi giấy đăng ký kinh doanh và liệt kê sản phẩm cần áp mã vạch qua email để là thủ tục đăng ký mã số mã vạch.