Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa. Sản phẩm lưu hành trên thị trường cần có mã số mã vạch để người tiêu dùng thấy được sự chuyên nghiệp của nhà cung cấp sản phẩm, nắm được mã số sản phẩm, hay nguồn gốc sản xuất cũng như mã số của công ty và các thông tin liên quan khác đến sản phẩm, để nâng cao uy tín của sản phẩm.

– Những văn bản quy định đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm
Căn cứ pháp lý:
+ 2373/2000/QĐ-BKHCNMT: Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT về việc quản lý mã số mã vạch
+ Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
+ Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.
+ Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

– Điều kiện để được đăng ký mã vạch mã số sản phẩm hàng hóa
+ Các doanh nghiệp cần phải gia nhập EAN Việt Nam
+ Các doanh nghiệp cần phải đóng phí giá nhập và phí hàng năm.
+ EAN sẽ cung cấp mã M cho các doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp lập mã hàng cho từng sản phẩm.

Việc đăng ký mã vạch hay mã sản phẩm cũng có tác dụng tương tự như đăng ký bảo hộ logo hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu để được giúp doanh nghiệp tạo được thành công trong kinh doanh sản phẩm hàng hóa. Lựa chọn đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm, hành hóa của mình đi xuất khẩu hay bày bán tại những siêu thị, trung tâm thương mại được đúng với quy định.

– Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
+ Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hay bản sao Quyết định thành lập các tổ chức khác
+ Bản đăng ký danh mục các sản phẩm sử udngj mã GTIN
+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam
+ Danh sách các sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

– Nộp hồ sơ đăng ký mã vạch, mã số ở đâu
Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký, các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký tại:
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng dịch vụ đăng ký mã sỗ mã vạch số điện thoại: 0768236248 Chat Zalo để được tư vấn tốt nhất về cách đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa.

– Quy trình, thời gian đăng ký
Doanh nghiệp sẽ nhận được mã số, mã vạch cấp tạm thời sau 02 ngày
Và sau 01 tháng, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng lý mã số mã vạch kể từ khi nhận được thông báo hợp lệ

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Hãy gửi thông tin để làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa: