Mã vạch Hộ kinh doanh Trần Phan

Hộ kinh doanh Trần Phan đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm Sữa chua đóng chai nhựa và Trà sữa đóng chai nhựa, doanh nghiệp Trần Phan tại Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắk, Việt Nam.

Sản phẩm phân phối của Hộ kinh doanh Trần Phan

» Đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh

Sữa chua uống nhà làm Mã vạch Hộ kinh doanh Trần Phan
Sữa chua uống nhà làm

Sữa chua uống nhà làm
Có số mã vạch là: 8938535159011
Sữa chua đóng chai nhựa cho thực phẩm 250ml, thành phần nước, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua

Trà sữa nhà làm Mã vạch Hộ kinh doanh Trần Phan
Trà sữa nhà làm
Giấy chứng nhận mã số mã vạch hộ kinh doanh Trần Phan Mã vạch Hộ kinh doanh Trần Phan
Giấy chứng nhận mã số mã vạch hộ kinh doanh Trần Phan

Trà sữa nhà làm
Có số mã vạch là: 8938535159028
Trà sữa đóng chai nhựa cho thực phẩm 300ml, thành phần nước, đường, sữa tươi, trà, thạch, bột kem béo

» Thủ tục đăng ký mã vạch sản phẩm

» Luật sư tư vấn luật tại Đắk Lắk