Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai. Nhiều người nghĩ rằng tranh chấp đất đai phải kiện tụng ra tòa phải là người có nhiều tiền nhiều. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm, cụ thể là khi giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai đều cần dựa vào những quy định cụ thể của pháp luật. Mọi tổ chức cá nhân khi có tranh chấp phát sinh hoàn toàn có quyền nhờ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, cũng như tìm người đại diện theo ủy quyền cho mình trước pháp luật theo quy định của luật pháp.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai gồm như sau:

» Luật sư tư vấn luật đất đai

Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013.

I. Các tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:
a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

II. Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định như sau:

– Nếu xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ thì:
Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản (Điều 35 Luật Tố tụng dân sự). Như vậy tòa án nơi có bất động sản là đối tượng của tranh chấp sẽ có thẩm quyền giải quyết.

– Nếu xác định theo sự lựa chọn của người khởi kiện thì:
Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi có một trong các bất động sản giải quyết (Điều 36 Luật Tố tụng dân sự)

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Chi phí giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án như thế nào?

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai và tranh tụng đất đai tại Tòa án.
Khi xẩy ra tranh chấp về đất đai, hãy liên hệ, trình bày sự việc để chuyên viên, luật sư tư vấn tranh chấp đất đai: