Luật sư giải quyết tranh chấp đất cơ sở tôn giáo

Luật sư giải quyết tranh chấp đất cơ sở tôn giáo. Nền kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, sự phát triển đai đai cơ sở tôn giáo cũng ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng đất để xây cơ sở tôn giáo ngày càng nhiều mà đất đai lại không tăng dẫn đến giá trị đất ngày càng tăng cao, tranh chấp đất tôn giáo ngày càng phức tạp, do vậy cần luật sư hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho người có đất đai là cần thiết.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất tôn giáo:

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

1. Luật sư hỗ trợ các tranh chấp đất cơ sở tôn giáo bao gồm:

– Tranh chấp quyền về lối đi chung;
– Tranh chấp đòi lại đất đã cho thuê, cho mượn, đòi lại đất bị lấn chiếm;
– Tranh chấp đòi lại tài sản trên đất như nhà, công trình xây dựng đã cho Chính quyền, cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức khác mượn trong thời gian dài trước đây hoặc gần đây;
– Tranh chấp đất đai giữa các cơ sở tôn giáo với nhau; …

2. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất tôn giáo (cơ sở tôn giáo) như sau:

– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng hành chính;
+ Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, lập hồ sơ theo kiện, các vấn đề về án phí, lệ phí và thủ tục khác liên quan;
+ Sự soạn thảo đơn khởi kiện, các loại văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án;
+ Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc cụ thể;
+ Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
+ Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;
+ Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
+ Tham gia tranh tụng tại toà án, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
+ Báo giá thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

3. Dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất tôn giáo (cơ sở tôn giáo) như sau:

Trường hợp khách hàng mong muốn chúng tôi hỗ trợ toàn bộ thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai với các cơ quan có thẩm quyền ra phán quyết cuối cùng giải quyết tranh chấp, các Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

– Phân tích vụ việc và đưa ra chiến lược giải quyết tranh chấp đất đai:

Sau khi khi tiếp nhận vụ việc, luật sư được chỉ định của chúng tôi sẽ xem xét khía cạnh pháp lý của tranh chấp và yêu cầu của khách hàng để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất:

  • Tình trạng thực tế của nhà đất đang bị tranh chấp (chủ thể đang chiếm hữu, hiện trạng tranh chấp,…
  • Tình trạng pháp lý của nhà đất đang bị tranh chấp (có hay không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất?);
  • Nguồn gốc của nhà đất;
  • Chứng cứ;
  • Những quy định của pháp luật có liên quan;
  • Những vấn đề khác.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin trên, chúng tôi sẽ phân tích và tư vấn khách hàng hướng giải quyết vụ việc.

– Thực hiện thương lượng, hòa giải và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai:

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu xét thấy các bên có thiện chí, chúng tôi sẽ thương lượng, hòa giải để đạt được thỏa thuận tối ưu nhất cho khách hàng nhằm tránh những chi phí phát sinh trong qúa trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp không thể thương lượng hòa giải, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

– Nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tranh chấp đất đai:

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ được chấp nhận và theo dõi việc xử lý hồ sơ, chuẩn bị tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp đất đai.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Luật sư tranh tụng đất đai tại Tòa án

Luật sư giải quyết tranh chấp đất cơ sở tôn giáo.
Khi có tranh chấp đất cơ sở tôn giáo nếu cần luật sư hỗ trợ tư vấn, tham gia, diện theo ủy quyền ngoài tố tụng với các cơ quan cơ qua có thẩm quyền, tranh tụng tại tòa án: