Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai. Khi có vướng mắc về đất đai, nhà đất cần giải tư vấn quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, cần luật sư giúp đỡ để giải quyết tranh chấp về đất đai quý khách ban đầu cần liên hệ văn phòng công ty luật, trình bày nội dung vụ việc để luật sư nắm bắt đưa ra lời tư vấn, phương án giải quyết cho khách hàng.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Liên hệ giải quyết tranh chấp đất đai
Điện thoại: 0768236248Chat Zalo

1- Các loại hình tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai:

+ Tư vấn tranh chấp về chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất;
+ Tranh chấp đất đai giữa các hộ liền kề, tranh chấp lối đi;
+ Tranh chấp đất đai liên quan đến việc vay mượn tài chính, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất;
+ Giải quyết tranh chấp trong quá trình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Giải quyết vướng mắc trong quá trình chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
+ Tranh chấp đất về Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, thuê đất
+ Tranh chấp đối về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở;
+ Tranh chấp về đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở;
+ Tư vấn giải quyết về thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
+ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật hình sự, luật hành chính về đất đai theo quy định pháp luật…

2- Công việc của luật sư giải quyết tranh chấp đất đai:

+ Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, lập hồ sơ theo kiện, các vấn đề về án phí, lệ phí và thủ tục khác liên quan;
+ Sự soạn thảo các loại văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (đơn khởi kiện, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án…);
+ Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc cụ thể;
+ Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
+ Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;
+ Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
+ Tham gia tranh tụng tại toà án, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
+ Báo giá thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai
+ Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng.

» Tư vấn tranh chấp đất đai

» Luật sư tư vấn luật đất đai

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai.
Khi có tranh chấp về đất đai quý khách cần liên hệ để trao đổi hoặc đặt lịch hẹn với luật sư để tư vấn về trường hợp của mình: