Luật sư tư vấn pháp luật hàng tháng

Luật sư tư vấn pháp luật hàng tháng là hình thức tư vấn pháp luật thường xuyên là một nhu cầu thiết yếu, đa dạng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay việc tìm kiếm Công ty Luật tư vấn hàng tháng cũng trở nên phổ biến với mục đích hoạt động hợp pháp và hạn chế rủi do cho doanh nghiệp.

Do vậy, Luật An Ninh mang đến dịch vụ Luật sư tư vấn pháp lý hàng tháng đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tài chính của doanh nghiệp như tiền lương, chi phí mua sắm dung cụ làm việc, chi phí thuê địa điểm làm việc, chi phí đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và các phúc lợi khác cho người lao động làm công việc pháp lý của doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh với đối tác, giải quyết tranh chấp, tư vấn nhằm hạn chế rủi ro.

1. Phương thức cung cấp dịch vụ 

– Làm việc tại văn phòng của doanh nghiệp:

Sử dụng đường dây điện thoại nội bộ của doanh nghiệp để tư vấn bằng miệng các vấn đề pháp lý và sử dụng đường truyền internet của doanh nghiệp để cung cấp các tài liệu pháp lý cần thiết; đồng thời tham dự các buổi họp trực tiếp khi có yêu cầu.

– Làm việc qua internet và đến văn phòng của doanh nghiệp khi có yêu cầu:

Gửi các tài liệu pháp lý được soạn thảo qua đường truyền internet từ xa, trả lời các câu hỏi pháp lý qua điện thoại và có mặt tại văn phòng của doanh nghiệp để tham gia các cuộc họp khi có yêu cầu.

Lưu ý: Luật sư được chỉ định sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng trong khuôn khổ khung giờ và thời lượng giờ tiêu chuẩn theo các bên thỏa thuận. Trong trường hợp sử dụng vượt số giờ quy định, một khoản phí pháp lý phụ trội sẽ được áp dụng dựa trên thỏa thuận giữa khách hàng và luật sư.

2. Cách tính phí dịch vụ pháp lý hàng tháng

Dịch vụ tư vấn nội bộ thường được các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý áp dụng cách tính phí cố định/số giờ làm việc tiêu chuẩn của luật sư/1 tháng. Ví dụ phí luật sư là 8 triệu/ 8 giờ làm việc tiêu chuẩn/ 1tháng, theo cách thức là 4 giờ làm liên tục của một ngày làm việc của một tuần hoặc theo thảo thuận giữa các bên.

Nếu doanh nghiệp sử dụng thời lượng vượt quá số giờ tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ trả thêm một khoản phí phụ trội thường được tính theo giờ. Mức phí theo giờ này thường cao hơn mức phí trung bình của giờ tiêu chuẩn tháng.

3. Cách lựa chọn gói dịch vụ

Doanh nghiệp nên lựa chọn gói dịch vụ pháp lý có chuyên môn sâu về lĩnh vực ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh…

Doanh nghiệp cần khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý để lựa chọn số giờ làm việc tiêu chuẩn của tháng và dự toán ngân sách theo năm tài chính cho chi phí này.

4. Cách sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng hiệu quả:

– Chỉ định người liên hệ:
Doanh nghiệp cần cắt cử một hoặc một số ít nhân viên ở cấp trưởng phòng để làm đầu mối giao việc cho luật sư. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể kiểm soát được khối lượng công việc của luật sư và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của mình.

– Giao công việc pháp lý phù hợp:
Khai thác kiến thức và kinh nghiệm của luật sư ở những công việc khó, phức tạp mà nội bộ doanh nghiệp không tự xử lý được.

– Kế hoạch sử dụng dịch vụ hiệu quả:
Cần xây dựng lộ trình các công việc pháp lý dài hạn để khai thác những khung giờ trống của luật sư. Ví dụ: xây dựng quy trình biểu mẫu, quy chế, huấn luyện pháp luật,…

– Khai thác việc huấn luyện pháp luật và xây dựng biểu mẫu:
Có rất nhiều vấn đề pháp lý lặp đi lặp lại trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, do đó luật sư nội bộ có thể thực hiện huấn luyện kiến thức pháp luật chung cũng như các kỹ thuật để xử lý các vấn đề có tính chất lặp lại này. Thông qua huấn luyện pháp luật, các phòng ban và nhân viên của doanh nghiệp có cái nhìn chung về cùng một vấn đề pháp lý và dễ dàng phối hợp khi làm việc.

» Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật hàng tháng: