Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp, giữa cổ đông, lãnh đạo doanh nghiệp như các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông của công ty có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi mới thành lập đều quan tâm chưa đúng mức, tìm hiểu đến những quy định về việc quản lý, điều hành và tổ chức nội bộ của công ty. Nên khi xảy ra mâu thuẫn thì thường không biết cách giải quyết và ngày càng để cho mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trở lên gay gắt ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, quyền và lợi ích của công ty.

Nội dung luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp:

1. Lĩnh vực luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp như sau:

Tư vấn giải quyết những tranh chấp này một cách nhanh chóng và đảm bảo bí mật cho các doanh nghiệp.

– Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp về quyền quản lý, điều hành, đầu tư, đầu tư mở rộng, liên doanh, liên kết, phát hành cổ phần, cổ  phiếu, phân phối lợi nhuận, mua, bán, sáp, nhập, chia, tách, giải thể doanh nghiệp.
– Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như:
Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;
– Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;
– Tranh chấp vì về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp;
– Giải quyết về quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
– Tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp, gặp gỡ các bên trong tranh chấp nhằm giải thích, thuyết phục các bên tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được nhằm giải quyết tranh chấp;
– Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia quá trình thương lượng và hoà giải tại doanh nghiệp;
– Cử luật sư làm người đại diện theo ủy quyền và người bảo vệ quyền lợi cho các bên tại toà án;
– Tư vấn và tham gia trực tiếp vào việc thu thập chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp tại tòa án;
– Tư vấn, bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quá trình thi hành án bản án có hiệu lực của tòa…

2. Dịch vụ giải quyết của công ty luật:

– Doanh nghiệp cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tranh chấp.
– Tiếp nhận tài liệu, xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, nghiên cứu văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
– Trao đổi với Quý khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
– Đại diện cho doanh nghiệp để đàm phán với các bên liên quan để đàm phán nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
– Tư vấn, đại diện Khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp.
– Hoàn thiện hồ sơ, đại diện cho khách hàng khởi kiện vụ việc, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài.

» Rà soát rủi ro pháp lý doanh nghiệp

» Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Liên hệ luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp: