Tư vấn pháp luật tài chính và ngân hàng

Tư vấn pháp luật tài chính và ngân hàng.
Công ty luật hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động và giao dịch của họ.

» Việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính

Các lĩnh vực dưới đây:

• Tư vấn giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

• Tư vấn hợp đồng vay, cho thuê tài chính, tài trợ vốn. Trong các hợp đồng sẽ xem xét và tư vấn các nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam, đảm bảo lợi ích các bên tham gia trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, quản lý ngoại hối, quản lý các khoản vay nước ngoài.

• Tư vấn về người vay:
Hỗ trợ ngân hàng có được đầy đủ thông tin pháp lý hơn để tăng khả năng thu hồi nợ với mỗi khoản vay.

• Thu nợ và cơ cấu nợ. đảm bảo các giao dịch mua bán nợ là hợp pháp được công nhận và được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Hỗ trợ bên cho vay thu hồi nợ như phát mại tài sản đảm bảo hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết để thu hồi nợ.

• Soạn thảo hồ sơ giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm. Mọi hồ sơ liên quan đến giao dịch này được công ty luật soạn thảo với mức cẩn trọng cao nhất, đảm bảo cho bên được bảo đảm có thể lấy lại được các quyền lợi trong trường hợp phải thanh lý khi đến hạn.

» Tư vấn luật tài chính, Ngân hàng

» Tư vấn cho Ngân hàng thế giới World Bank

Tư vấn pháp luật tài chính ngân hàng: