Tư vấn pháp lý hợp động thuê địa điểm mở nhà hàng

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư, muốn công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về hợp đồng thuê địa điểm lập nhà hàng?

Luật sư trả lời: Qua trao đổi sơ bộ với Ông, chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tìm hiểu về tính chất pháp lý của Hợp đồng Thuê địa điểm làm nhà hàng (sau đây gọi là “Hợp đồng thuê nhà”)

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Ông và Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến Ông và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

  1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

1.1 Cách thức thực hiện: SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ phân tích pháp lý, tiến hành rà soát và đưa ra tư vấn về bản chất pháp lý của Hợp đồng Thuê nhà cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

– Rà soát Hợp đồng Thuê nhà giữa Công ty và Bên cho thuê trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan nhằm làm rõ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên được quy định và/hoặc theo tinh thần các quy định trong Hợp đồng này;

– Phân tích vai trò, trách nhiệm pháp lý của bên thuê, và chỉ ra những điểm bất lợi của bên thuê;

– Tìm kiếm các phương án sửa đổi Hợp đồng Thuê nhà hàng nhằm tránh những rắc rối có thể gặp phải trong quá trình thuê; Chuyển cho Khách hàng là một Bản Phân tích Pháp lý gồm các nội dung như được nêu trên bằng tiếng Việt.

2.2 Thời gian thực hiện:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng xác nhận vào Bản Đề xuất Dịch vụ này của SBLaw, chúng tôi sẽ chuyển Bản Phân tích Pháp lý cho Khách hàng xem xét.

Trong trường hợp Khách hàng không có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung nào, Bản Phân tích Pháp lý này sẽ được coi là Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng;

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng gửi thắc mắc hoặc yêu cầu làm rõ thêm về Bản Phân tích Pháp lý, chúng tôi sẽ gửi lại Bản Phân tích Pháp lý sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng. Bản Phân tích Pháp lý sửa đổi sẽ được coi là Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng.

2.3 Phí dịch vụ:

– Phí dịch vụ: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng). Phí dịch vụ này không bao gồm 10% VAT phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng.

– Phí dịch vụ trên được thanh toán theo tiến độ như sau:

Đợt 1: Khách hàng thanh toán: 6.000.000VNĐ (Bằng chữ: sáu triệu đồng) cho SBLaw trong 01 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Đợt 2: Khách hàng thanh toán: 4.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng) cho SBLaw trong 03 ngày làm việc sau khi S&B Law gửi Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng của mình.

Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SBLaw khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SBLaw. SBLaw sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt Đề xuất Dịch vụ/ hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế