Luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử

Luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử. Luật sư đề nghị tòa án cho đọc, ghi chép, sao chụp hồ sơ vụ án.

Luật sư hướng dẫn khách hàng tìm kiếm và xuất trình các tài liệu về nhân thân có lợi cho bị can, bị cáo như:

» Luật sư bào chữa

Bằng khen giấy khen trong lao động, học tập hay công tác (nếu có). Những giấy tờ của cha mẹ ông bà liên quan đến các danh hiệu được nhà nước trao tặng như Huân Huy chương kháng chiến, Chứng nhận liệt sĩ hay người có công… Những tài liệu này sẽ là căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Trong trường bị cáo gây tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự hay tài sản cho bị hại, luật sư hướng dẫn bị can, bị cáo hoặc gia đình (có sự thống nhất với bị can, bị cáo) có một khoản bồi thường cho phía bị hại. Việc bồi thường chứng tỏ phía bị cáo và gia đình đã nhận thức biết lỗi về việc làm sai trái gây thương tổn đến bị hại, việc bồi thường sẽ an ủi làm giảm bớt nỗi đau do hành vi phạm tội gây ra, chứng tỏ bị cáo còn biết hối lỗi, có khả năng giáo dục cải tạo để trở thành người lương thiện.

Tùy từng tính chất vụ việc, luật sư có thể đề nghị cơ quan điều tra áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và hướng dẫn khách hàng làm đơn xin bảo lĩnh.

Trong giai đoạn này luật sư sẽ chuẩn bị luận cứ bào chữa trong đó nêu ra các căn cứ pháp lý, các điều khoản áp dụng, các bút lục tài liệu được viện dẫn chứng minh cho việc bào chữa.

Khi ra tòa tùy theo diễn biến tại phiên tòa có những tình tiết mới phát sinh hay có những vấn đề được làm rõ khác đi so với trước, luật sư sẽ căn cứ vào thực tế đó cùng với nội dung luận cứ chuẩn bị trước đó nêu quan điểm bào chữa tại phiên tòa.

» Luật sư bào chữa tội hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử: