Quanh co chối tội có được hưởng tình tiết giảm nhẹ không?

Quanh co chối tội có được hưởng tình tiết giảm nhẹ không? Nhà nước ta luôn có những chính sách giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội có hành vi nguy hiểm cho xã hội. Một trong số đó là có tình tiết giảm nhẹ đối với người phạm tội thành khẩn khai báo khi đã bị phát hiện hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, người phạm tội cũng cần tự giác phối hợp với Cơ quan điều tra để có thể giải quyết được vụ án hình sự một cách thuận lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên không ít người có hành vi trốn tránh, khai báo quanh co, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự của mình.

Tư vấn quanh co chối tội có được hưởng tình tiết giảm nhẹ không?

1. Thành khẩn khai báo là gì?

Thành khẩn khai báo là một dạng của tự thú, nhưng mức độ thấp hơn nên không thể miễn trách nhiệm hình sự, bởi lẽ thành khẩn khai báo chỉ xảy ra trong trường hợp người phạm tội đã bị phát hiện. Hành động thành khẩn khai báo có tác dụng giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án. Thành khẩn khai báo là không khai gian dối một điều gì có liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án hình sự nhất định. 

2. Được hưởng tình tiết giảm nhẹ không khi nào?

– Nếu người phạm tội tại giai đoạn điều tra, truy tố đều thành khẩn khai báo nhưng tại giai đoạn xét xử lại quanh co, chối tội thì cũng không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này.

Nếu người phạm tội khi xét xử sơ thẩm không thành khẩn khai báo do đó không được hưởng tình tiết này. Mức độ giảm nhẹ thành khẩn khai báo phụ thuộc vào sự thành khẩn khai báo được thực hiện ở giai đoạn tố tụng nào và có ý nghĩa thiết thực của sự thành khẩn trong việc giải quyết vụ án hình sự.

– Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Như vậy, khi Bị cáo không thành khẩn khai báo thì sẽ bị mất đi một tình tiết giảm nhẹ là Người phạm tội thành khẩn khai báo. mà trong Điều luật phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ.

» Luật sư nhận bào chữa phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự