Hoạt động bào chữa trong giai đoạn điều tra

Hoạt động của luật sư bào chữa trong giai đoạn điều tra. Sau khi ký kết hợp đồng, luật sư sẽ làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhạn người bào chữa.

Hồ sơ gửi để được cấp gồm:
Thẻ luật sư (phô tô chứng thực), giấy giới thiệu của công ty luật, và Đơn mời luật sư của khách hàng, tài liệu được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý hồ sơ vụ án.

Luật sư tìm hiểu cán bộ điều tra hay cơ quan điều tra nào đang giải quyết vụ việc, theo dõi giữ liên hệ để được cấp giấy chứng nhận người bào chữa trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa, luật sư đề nghị cơ quan điều tra bố trí sắp xếp để luật sư gặp mặt bị can trong trại giam và tham gia cùng trong việc lấy lời khai.

Khi được gặp luật sư sẽ nắm bắt được tình hình sức khỏe, điều kiện ăn ở, lời khai và quan điểm của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về vụ án. Nắm bắt nguyện vọng và những lời nhắn nhủ về cho gia đình…

Trường hợp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo bị đánh đập hoặc đối xử tàn tệ trong khi bị giam giữ luật sư sẽ có ý kiến với cơ quan giam giữ kiểm tra ngay sự việc và có biện pháp ngăn ngừa bảo vệ.

Trong giai đoạn điều tra, ngoài việc tham gia lấy lời khai, luật sư còn tham gia các hoạt động điều tra khác như thực nghiệm hiện trường (nếu có), đối chất (nếu có) và các hoạt động điều tra khác.

Luật sư hướng dẫn khách hàng tìm kiếm và xuất trình các tài liệu về nhân thân có lợi cho bị can, bị cáo như: Bằng khen giấy khen trong lao động, học tập hay công tác (nếu có). Những giấy tờ của cha mẹ ông bà liên quan đến các danh hiệu được nhà nước trao tặng như Huân Huy chương kháng chiến, Chứng nhận liệt sĩ hay người có công… Những tài liệu này sẽ là căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Trong trường bị cáo gây tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự hay tài sản cho bị hại, luật sư hướng dẫn bị can, bị cáo hoặc gia đình (có sự thống nhất với bị can, bị cáo) có một khoản bồi thường cho phía bị hại. Việc bồi thường chứng tỏ phía bị cáo và gia đình đã nhận thức biết lỗi về việc làm sai trái gây thương tổn đến bị hại, việc bồi thường sẽ an ủi làm giảm bớt nỗi đau do hành vi phạm tội gây ra, chứng tỏ bị cáo còn biết hối lỗi, có khả năng giáo dục cải tạo để trở thành người lương thiện.

Tùy từng tính chất vụ việc, luật sư có thể đề nghị cơ quan điều tra áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và hướng dẫn khách hàng làm đơn xin bảo lĩnh.

» Vai trò và ý nghĩa giai đoạn điều tra trong vụ án hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự