Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án sơ thẩm. Điều kiện đầu tiên là người khởi kiện phải có quyền khởi kiện và có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Đây là điều kiện đầu tiên phải xác định khi đương sự thực hiện việc khởi kiện, sáu đó đến các điều kiện khác theo đặc thù của từng vụ án.

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án như thế nào?

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

1. Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự

Người khởi kiện phải có tư cách pháp lý khởi kiện (cá nhân, cơ quan, tổ chức)

– Cá nhân khởi kiện:
Cá nhân phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự, trường hợp đặc biệt
+ Là người đủ 15 tuổi có tài sản riêng, có tranh chấp kiện ra tòa và có thể tự mình làm.
+ Trong một số hợp đồng lao động thì cần đủ 15 tuổi có thể tự mình làm đơn khởi kiện, đồng thời họ có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, tranh chấp.

– Tổ chức khởi kiện vụ án dân sự:
+ Tổ chức đó có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp
+ Việc khởi kiện phải thông qua người đại diện hợp pháp

» Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

2. Vụ án khởi kiện phải đúng thầm quyền

– Người khởi kiện phải khởi kiện đúng thầm quyền của Tòa án
+ Đúng loại việc
+ Đúng loại việc thuộc thẩm quyền của tòa án
+ Đúng thẩm quyền theo lãnh thổ

– Người khởi kiện chỉ được khởi kiện những vụ án chưa được giải quyết bằng một bản án đã có hiệu lực của pháp luật theo nguyên tắc khởi kiện một lần. Trừ một số trường hợp ví dụ: đối vụ án xin ly hôn, không đủ chứng cứ ly hôn, tòa bác đơn. Sau 1 năm xin ly hôn vẫn được.

3. Điều kiện khởi kiện khác

– Người khởi kiện đóng tạm ứng án phí đầy đủ.
– Khởi kiện phải bằng đơn và nội dung đầy đủ theo quy định
– Phải hòa giải trước khi khởi kiện (đối với tranh chấp đất đai).

» Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo BLTTDS 2015

» Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Dịch vụ luật sư tham gia khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án: