Dich vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Dich vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của công ty luật.

Đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thì nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cần phải có: Thiết kế nhãn hiệu phải phản ánh nét riêng biệt cua nhãn hiệu đồng thời phải có sự khác biệt với nhãn hiệu đã có.

Dich vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền của Công ty Luật:
Là một đại diện Sở hữu trí tuệ chuyên cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu như sau:

– Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu;
– Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu;
– Tư vấn hưởng quyền ưu tiên, ngày ưu tiên (nếu có);
– Tiến hành làm các thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu;
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
– Tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;
– Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu;
– Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ;
– Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu;
– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Tra cứu nhãn hiệu:
Tra cứu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên để đánh giá một nhãn hiệu chỉ mang tính chất tham khảo và không là căn cứ để cấp hay không cấp văn bằng.

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:
03 mẫu nhãn hiệu có kích thước lớn hơn 3×3 cm, không quá 8×8 cm
Tra cứu sơ bộ miễn phí: Công ty Luật sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ miễn phí cho khách hàng để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu trong vòng 01 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu.
Tra cứu rà soát chính thức tại Cục Sở hữu trí tuệ: Sau khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu chưa có dấu hiệu trùng tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký. Quý khách hàng nên thực hiện thủ tục tra cứu thông qua đại diện Công ty Luật để đánh giá cao nhất khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Thủ tục tra cứu thông qua đại diện thời gian từ 1-3 ngày làm việc.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:
+ 01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm)
+ Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu.
+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Công ty Luật ký);
+ Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm khi nhận được yêu cầu)

Trường hợp đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cần cung cấp thêm:
+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
+ Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
+ Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền:

+ Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng.
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
Nếu đơn đăng ký đáp ứng điều kiện, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
Nếu đơn đăng ký không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi.

+ Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng

+ Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng
Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.
Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu đã đăng ký.
Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu đăng ký.

+ Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.
Sau khi có quyết định cấp văn bằng, thì nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

+ Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). được gia hạn

Thời gian đăng ký nhãn hiệu: khoảng 12 – 18 tháng

» Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Dich vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền: