Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự

Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự như thế nào?

Trong cuộc sống hằng ngày việc xảy ra những xích mích là không thể tránh khỏi, và hiện nay xích mích dẫn đến những vụ việc ẩu đả lớn đánh trọng thương. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu khi nào thì sự việc xích mích, hành vi phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa trình tự, thủ tục nộp đơn tố cáo ở đâu?… nộp đơn tố cáo thời gian lâu mà không được giải quyết.

Đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Luật An Ninh xin cung cấp dịch vụ tư vấn về nộp đơn tố cáo với thủ tục thực hiện nhanh gọn cho khách hàng:

1. Khi nào được phép tố cáo?
Theo pháp luật quy định Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó. Cơ quan, người có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật; gửi văn bản kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo, cơ quan, tổ chức khiếu nại và có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình

2. Trình tự thủ tục tố cáo
Việc tố cáo có thể được thực hiện bằng gửi đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.
– Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
– Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.

3. Trình tự giải quyết tố cáo như sau:
Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; 
Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo; 
Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo; 
Bước 4:  Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo; 
Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

– Tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo
Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:
+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;
+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

– Thời hạn giải quyết tố cáo
+ Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 
+ Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

– Dịch vụ của Công ty luật An Ninh về tố cáo.
Công ty luật An Ninh cung cấp dịch vụ luật sư về tố cáo gồm những nội dung sau:
+ Luật sư tư vấn cụ thể, giải thích chi tiết các quy định của pháp luật cho khách hàng về tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền…
+ Tư vấn cụ thể cung cấp nội dung, chứng cứ để viết đơn tố cáo
+ Thay mặt khách hàng soạn thảo đơn tố cáo và nộp đơn tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền
+ Theo dõi tiễn trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và báo lại kết quả cho khách hàng.
+ Trường hợp có kết quả về xử lý hình sự công ty cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự: