Luật sư tranh tụng vụ án hành chính tại tòa án Cấp cao

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án hành chính tại tòa án Cấp cao. Sau khi cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ra Tòa án hành chính cấp tỉnh đã tuyên án, ra bản án bản án thì việc đương sự cho rằng việc tuyên án đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp  có quyền kháng cáo lên Tòa án Cấp cao để xét xử phúc thẩm.

Dịch vụ tranh tụng vụ án hành chính tại Tòa án Cấp cao

1. Công việc tư vấn ban đầu sau khi tiếp xúc hồ sơ vụ án

– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;
– Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;
– Tư vấn khởi kiện tranh chấp về thu hồi, đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng;
– Tư vấn khởi kiện tranh chấp về quy trình, thời gian cấp sổ đỏ.
– Tranh chấp về thủ tục, thời gian thuê đất và cho thuê đất…
– Tranh chấp về thủ tục xử phạt hành chính, mức phạt hành chính.
– Tranh chấp về thời gian, hồ sơ giấy tờ trong lĩnh vực hành chính (như lĩnh vực xuất nhập khẩu,cấp giấy phép hành nghề, thuế, thông quan…).
– Tranh chấp trong lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy phép con…
– Tư vấn điều kiện, thủ tục và thời hiệu khởi kiện vụ án Hành chính tại tòa có thẩm quyền.

2. Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính tại Tòa án

– Cử luật sư tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa hành chính phúc thẩm, theo bản án sơ thẩm:

Quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

– Tư vấn thủ tục kháng án sơ thẩm, thủ tục đề nghị xét xử Giám đốc thẩm hành chính (nếu có).

– Tư vấn trình tự, thủ tục đề nghị tạm hoãn thi hành bản án sơ thẩm, phúc thẩm có hiệu lực để kháng án, kháng nghị thủ tục tố tụng tiếp theo.

– Cử luật sư đại diện thay mặt theo ủy quyền tại phiên tòa xét xử vụ án.

– Thay mặt đại diện theo ủy quyền thu thập chứng cứ tài liệu phục vụ cho việc xét xử.

– Đại diện theo ủy quyền làm việc với các bên liên quan trong việc thi hành bản án hành chính.

– Tư vấn luật, cung cấp thông tin và tranh tụng lĩnh vực khác có liên quan theo yêu cầu.

» Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Dịch vụ tranh tụng các vụ án hành chính tại Tòa án Cấp cao: