Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đến cá nhân tổ chức, để đáp ứng chúng tôi xin cung cấp dịch vụ khiếu nại hành chính. 

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính

1. Khiếu nại hành chính là

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hay hành vi đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại hành chính được thực hiện bằng cách đề nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân những người có thẩm quyền.

Điện thoại tư vấn: 0768236248 Chat Zalo

2. Các lĩnh vực tư vấn khiếu nại hành chính

+ Tư vấn khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính trong mọi lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.
+ Tư vấn khiếu nại về đất đai;
+ Tư vấn khiếu nại xử phạt hành chính;
+ Tư vấn khiếu nại xử phạt hành chính về giao thông đường bộ;
+ Tư vấn khiếu nại hành chính về an ninh trật tự;
+ Tư vấn khiếu nại hành chính trong lĩnh vực thuế;
+ Khiếu nại trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;
+ Khiếu nại trong lĩnh vực đấu thầu;
+  Khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng;
+ Khiếu nại trong lĩnh vực bảo hiểm;
+ Khiếu nại trong lĩnh vực lao động;
+ Tư vấn khiếu nại hành chính về mọi lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.

3. Dịch vu tư vấn khiếu nại trong lĩnh vực hành chính

Các vấn đề hỗ trợ tư vấn khiếu nại hành chính
+ Kiểm tra quyết định hành chính đã đúng hay chưa, có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp không?
+ Kiểm tra xem quyết định hành chính có còn thời hiệu khiếu nại, tố cáo hay không.
+ Cung cấp cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội dung khiếu nại, tố cáo.
+ Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp hành chính
+ Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại hành chính
+ Hoàn thiện hồ sơ và các chứng cứ có thể chứng minh.
+ Cung cấp các văn bản pháp lý điều chỉnh vấn đề pháp lý của quý khách hàng nếu có yêu cầu.
+ Tư vấn các vấn đề pháp luật hành chính khác theo yêu cầu của khách hàng

– Quy trình tư vấn khiếu nại, tố cáo hành chính
+ Tư vấn pháp lý sơ bộ cho khách hàng về các vấn đề khiếu nại, tố cáo các quyết định hành chính, số điện thoại: 0768236248 Chat Zalo trình bày sự việc để chúng tôi sẽ tư vấn và/hoặc đặt cuộc hẹn tư vấn để tư vấn trực tiếp. 

» Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự

Dịch vụ tư vấn khiếu nại hành chính, soạn đơn khiếu nại cho quý khách hàng: