Dịch vụ đăng ký mã GLN cho doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký GLN mã cho doanh nghiệp. Hệ thống mã vạch trong đó có bộ mã vạch GS1 và cả mã GLN. Việc đăng ký sử dụng GLN 13 number code đối với một số doanh nghiệp gia công hàng hóa. Mã GLN thường được các doanh nghiệp như công ty, chi nhánh, xí nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng trong công việc xuất khẩu hàng hóa và các yêu cầu xác thực địa điểm doanh nghiệp, địa điểm sản xuất, địa điểm điện tử… Hiện nay Đăng kí mã số mã vạch và Số địa điểm toàn cầu GLN này được sử dụng như một yêu cầu bắt đầu.

GLN code có thể đi kèm với vạch GCP mã số của doanh nghiệp. 

» Đăng ký mã vạch ở đâu?

Dịch vụ tư vấn, đăng ký GLN cho doanh nghiệp

1. Mã GLN phân định cái gì?

Mã GLN là toàn cầu đơn số mã có thể được sử dụng để truy cập vào máy chủ dữ liệu về địa điểm.
GLN could not be delined a time on or any location can to be pokemon address as:

Các cơ quan hợp pháp: Toàn bộ các công ty, nhà thầu phụ hay các bộ phận như nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, nhà vận chuyển…
Các vị trí: Một phòng cụ thể trong một tòa nhà, một kho hàng hay cổng của một kho hàng, điểm giao vận, điểm chuyển vận…
Các vị trí mang tính năng: Một phòng đặc thù với một phương pháp chức năng (ví dụ: phòng kế toán), một thư mục hoặc một tập tin data with an computer.
Tin tức đi kèm là gì?
GLN code is the key reference to call the information from database as:
Name of the party reference; Power Address; Dạng vị trí (trung tâm sản xuất, nhà kho, nơi bán hàng, cơ quan đầu não); Khu vực Số điện thoại, fax; Lạc liên người; Thông tin về tài khoản trong hệ thống hậu cần.
Tiểu sử của công ty Number Room Number into the Number.

  • Lựa chọn địa chỉ mã loại toàn cầu GLN (Global Location Number ):
    • Dành cho pháp nhân (GLN legal entity);
    • Dành cho địa điểm địa lý (GLN phuysical location);
    • Dành cho đơn vị chức năng (GLN functional entity);
    • Dành cho địa chỉ số (GLN digital location).

2. Đặc điểm và cấu trúc của GLN mã

GLN code, same as toàn cầu mã thương mại EAN (Gtin – Global Trade Item Number), là đơn nhất, không mang ý kiến ​​tính toán, áp dụng trên toàn cầu và có các quy tắc chặt chẽ cho mã this. GLN luôn có những điểm đặc biệt sau:

Cấu trúc: GLN architecture

Cấu trúc của mã GLN Dịch vụ đăng ký mã GLN cho doanh nghiệp
Cấu trúc của mã GLN

The number of; Có 13 chữ số cố định chiều dài; Kết thúc với một số kiểm tra, số này đảm bảo việc đọc chính dữ liệu.

3. Sự khác nhau giữa GLN và GTIN 

Set (Đặc tính) GLN GTIN
Đinh phân đối tượng Các bên hay các điểm Thương phẩm
Format n13 n13
Ứng dụng định dạng số (AI) 410: 415 01
Vạch mã GS1-128 EAN-13

4. GLN lợi ích

Trao đổi điện tử dữ liệu

GLN is a basic concept of EDI, cung cấp đơn phân tích khả năng toàn cầu cần thiết để trao đổi thông tin kinh doanh an toàn trên mạng cũng như phân định tất cả các nhân vật thực thi, tự nhiên địa điểm / hoạt động địa điểm được mô tả trong tài liệu kinh doanh. GLN đảm bảo trao đổi / xử lý hiệu quả và chính xác vì tên, địa chỉ, thông tin về riêng điểm không cần trao đổi với mọi giao dịch. Thông tin cần thiết chỉ cần thay đổi một lần, được lưu trong liên quan hệ thống (ví dụ vào hệ thống Lập kế hoạch nguồn lực của Doanh nghiệp) và sau đó được lấy bằng cách tham chiếu đến một đơn vị GLN nhất.

Toàn cầu dữ liệu hóa đồng bộ

Cùng với GTIN thương mại toàn cầu mã, GLN đóng vai trò quan trọng và bắt buộc trong GDSN. GLN được sử dụng để phân tích dữ liệu / nhà cung cấp thông tin, nhà phân phối, nhà môi trường, nhà sản xuất cũng như các nhà thực thi pháp nhân, địa điểm tự nhiên. Việc sử dụng GLN theo cách thức này sẽ tạo ra lợi ích cho công việc bố trí và thuê bao thông tin trong suốt mạng lưới và cung cấp chủ dữ liệu cho GDSN.

Thu result data

Same as all other partition code, GLN can be used to the code or code EPC / RFID to get effect. Có hai biến phổ ứng dụng là:

Cấu trúc của mac GLN 13 number Dịch vụ đăng ký mã GLN cho doanh nghiệp
GLN 13 number code structure in Vietnam

GLN mã khóa đăng ký: 2.000.000 đồng

Hàng năm doanh nghiệp phải nộp phí duy trì là 200.000 đồng/ 1 mã

1) GLN mã hóa vào vạch GS1-128 làm một phần trên nhãn GS1 Logistic cho ứng dụng quét và xếp hàng tự động hoặc giao hàng nhanh.

2) Tất cả các điểm đọc trong chuỗi cung cấp được tạo ra thuận lợi bởi EPC / RFID sẽ được phân định bằng GLN do đó sẽ cung cấp tính năng minh bạch toàn bộ khi vật phẩm / hàng gửi chuyển trong chuỗi cung ứng.

Bằng cách sử dụng Hệ thống GS1, chuyển hàng đến một điểm nào đó sẽ có thể dễ dàng thấy được ở dạng mã vạch hoặc thẻ EPC / RFID qua đó có thể chính xác và nhanh chóng nhập vào nội dung hệ thống của công ty . This is create an profit to too the send the row that results, the connection send to go to the server of it. Khi tất cả thành viên trong chuỗi cung cấp ứng dụng đều GLN, vị trí hiện tại và trước đó của sản phẩm hoặc hàng gửi đều có thể thấy rõ.

5. Mã GLN có thể được sử dụng như một bộ nội mã

GLN mã và vạch nội dung có thể nói là thủ đắc lực của doanh nghiệp trong hoạt động quản lý kinh doanh nội bộ. Mọi công ty đều có thể thiết kế hệ thống và cấu trúc nội bộ mã hóa để phân tích các điểm liên quan đến hoạt động yêu cầu của họ. Mặc dù nội dung giải pháp có sự dễ dàng và nhanh nhất, nhưng khi trao đổi thông tin giữa các máy tính của các công ty khác nhau sẽ phát sinh một số vấn đề như:

• Trùng nhau: Hai or many bên thương mại có thể cùng sử dụng một mã để phân tích các điểm của họ;

• Phức tạp: Nội dung mã có cấu trúc và các định dạng khác nhau tạo nên các ứng dụng chương trình phức hợp hơn và ứng dụng thay đổi sẽ kèm theo chi phí;

• Mang tính hàm ý: Các mã nội bộ chứa thông tin liên quan đến địa điểm ngay trong cấu trúc mã sẽ trở nên khó xử lý vì cấu trúc mã nội bộ mở ra các ý nghĩa mới lộn xộn. Việc sử dụng Mã GLN cung cấp cho công ty một phương pháp phân định địa điểm trong và ngoài phạm vi của công ty và có đặc điểm là:

• Đơn nhất: Với một cấu trúc đơn giản tạo thuận lợi cho việc xử lý và truyền dữ liệu;

• Đa lĩnh vực: Kí tự không hàm ý của Mã GLN cho phép phân định mọi địa điểm và tiếp theo là mọi hoạt động kinh doanh không tính đến hành động của nó;

• Quốc tế: Mã GLN là đơn nhất trên toàn cầu. Hơn thế, mạng lưới quốc tế của các GS1 thành viên ở hơn 100 nước sẽ hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương các vấn đề liên quan. 

6. Hình ảnh dịch vụ đăng ký mã GLN đã được cấp giấy chứng nhận

Hình thức giấy chứng nhận hiện nay đã thay đổi từ ngày 7/3/2022 so với trước đây theo theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP: 

Giấy chứng nhận mã GLN đã đăng ký Dịch vụ đăng ký mã GLN cho doanh nghiệp
Giấy chứng nhận mã GLN đã đăng ký cho khách hàng

» Mã vạch Công ty TNHH Golden Season Việt Nam

» Thủ tục đăng ký mã vạch nước ngoài

Liên hệ dịch vụ đăng ký mã GLN cho doanh nghiệp, mã địa điểm toàn cầu GS1: