Đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh

Đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh. Đăng ký mã số mã vạch đối với hộ kinh doanh thì thủ tục nhanh chóng và đơn giản hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác khi đăng ký mã vạch. Việc đăng ký mã số mã vạch của hộ kinh doanh đã tạo được niềm tin, khảng định chất lượng, uy tín của sản phẩm với khác hàng.

Tư vấn đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh

1. Thủ tục đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh

Giấy tờ hộ kinh doanh cung cấp:
– Giấy phép kinh doanh: 1 bản sao y (văn phòng công chứng hoặc tại UBND)
– Liệt kê danh sách sản phẩm: 1 bản
– Bản đăng ký sử dụng mã vạch: 1 bản

Mẫu hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho hộ kinh doanh:
– Download Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm:
Bảng danh mục sản phẩm sử dụng mã gtin
– Download Mẫu bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch:
Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Thời gian cấp mã số mã vạch EAN-13:
+ 2 ngày cấp mã số đề sử dụng (hiện nay là 5 ngày)
+ Cấp giấy chứng nhận chính thức sau 1 tháng.

Phí đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh:
+ Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 2.250.000VNĐ
+ Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp từ tháng 7 đến tháng 12 năm đầu tiên: 250.000VNĐ
– Tổng mức phí đăng ký mã số mã vạch dưới 100 mã sản phẩm: 2.250.000VNĐ

(Nếu nộp đơn từ tháng thứ 7 trở đi thì phí duy trì năm đầu tiên bằng 50%.
Ví dụ: Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp cùng của năm đầu tiên còn: 250.000đ
)

2. Phí duy trì nộp hàng năm theo số lượng sản phẩm tính như sau:

– Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (các hộ kinh doanh thường dùng):
Sử dụng được dưới 100 loại mã sản phẩm (phí duy trì 500.000VNĐ/năm)

– Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số:
Sử dụng được dưới 1000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 800.000VNĐ/năm)

– Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số:
Sử dụng được dưới 10.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 1.500.000VNĐ/năm)

– Mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số:
Sử dụng được dưới 100.000 loại mã sản phẩm (phí duy trì 2.000.000VNĐ/năm)

Nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch trước 30/6 hàng năm cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trên đây là bảng giá phí đăng ký mã số mã vạch cho hộ kinh doanh. Hãy liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc về chi phí hoặc lựa chọn loại mã để áp dụng cho hộ kinh doanh.

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm để áp mã vạch qua điện thoại: 0768236248 Chat Zalo, email để làm thủ tục xin cấp mã vạch.