Đăng ký mã số mã vạch thì cần làm những gì?

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi muốn đăng ký mã ố mã vạch cho doanh nghiệp thì cần những tài liệu gì và chi phí bao nhiêu?

Luật sư trả lời:
Trước tiên chúng tôi xin gửi lời cám ơn sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.
Liên quan đến việc đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cho sản phẩm cho doanh nghiệp, chúng tôi xin tư vấn cụ thể về thủ tục và chi phí như sau:

A. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký.
1. Bản đăng ký sử dụng MSMV (02 bản);
2. Bản sao Giấy phép kinh doanh (02 bản);
3. Bảng đăng ký danh mục sản phẩm (02 bản);
4. Phiếu đăng ký thông tin (02 bản);
Chúng tôi sẽ gửi các tài liệu (1) (3) và (4) tới anh để anh điền vào các thông tin cần thiết, ký và đóng dấu.
Sau khi hoàn thành việc đăng ký, anh sẽ nhận từ Tổng Cục tiêu chuẩn chất lượng các tài liệu sau:
+ Các film mang mã số mã vạch của sản phẩm được đăng ký.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch (Được cấp trong vòng 01 tháng kể từ ngày đăng ký);

B. Chi phí đăng ký
Mức phí ủy quyền cho việc đăng ký mã số mã vạch cho dưới 100 sản phẩm là: 2.250.000đ đồng và phí duy trì 500.000đ/ năm đầu.

C. Thời gian
Được gửi tới anh trong vòng 02 ngày (Khi không yêu cầu lấy nhanh) kể từ ngày đăng ký để anh sử dụng in trên bao bì sản phẩm. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký MSMV sẽ được gửi tới anh trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận đơn đăng ký.

» Đăng ký mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch: