Đăng ký mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã vạch sản phẩm: Chúng tôi là doanh nghiệp liên doanh, sản xuất mỳ ăn liền, chúng tôi muốn đăng ký mã vạch cho sản phẩm này. Yêu cầu luật sư tư vấn.

Luật sư tư vấn đăng ký mã vạch:  Được biết Qúy Công ty có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, Công ty có chức năng đại diện xin giấy phép Mã số mã vạch và sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ như sau:

  1. Thời gian tiến hành thủ tục

– Soạn hồ sơ: 01 ngày làm việc
– Nhận mã số để in lên bao bì: 02 – 5 ngày làm việc
– Nhận giấy chứng nhận: 01 tháng

  1. Phí dịch vụ đăng ký mã vạch

+ Phí dịch vụ, phí nhà nước: 2.250.000 VNĐ
+ Phí duy trì năm đầu là: 250.000 đến 500.000 VNĐ
Tổng cộng phí: 2.500.000 đồng

  1. Phạm vi dịch vụ

– Tư vấn toàn diện xoay quanh việc đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;
– Soạn hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch dựa trên thông tin mà khách hàng cung cấp;
– Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Văn phòng mã số mã vạch Việt Nam cho đến khi nhận được giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch;
– Bản giao giấy phép cho khách hàng.

  1. Tài liệu cần cung cấp

– 01 bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh
– 01 danh mục sản phẩm và miêu tả sản phẩm.

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

» Đăng ký mã vạch cho Hộ kinh doanh

Xin liên hệ để sử dụng dịch vụ đăng ký mã vạch sản phẩm: