Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại

Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo quy định của người bị hại.
Khởi tố theo yêu cầu của người bị hại tại Điều 155 BLTTHS 2015

– Căn cứ pháp lý:
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

– Các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại:

“Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

– Những trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại:
Căn cứ theo điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đối với các tội sau nếu không có các tình tiết nghiêm trọng mà chỉ thuộc vào khoản 1 các tội sau thì chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại:

Điều 134 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
Điều 135 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Điều 136 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết khi bắt giữ người phạm tội
Điều 138 Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
Điều 139 Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Điều 141 Tội hiếp dâm
Điều 143 Tội cưỡng dâm
Điều 155 Tội làm nhục người khác
Điều 156 Tội vu khống
Điều 226 Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Đối với những vụ án rơi vào các trường hợp trên, nếu không có yêu cầu khởi tố người bị hại, thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố không được khởi tố, trường hợp là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không thể hiện được ý chí của mình thì khi muốn khởi tố phải có sự đồng ý của người đại diện.

» Mục lục Bộ luật hình sự 2015

– Hình thức thể hiện khởi tố theo yêu cầu của người bị hại:
Người bị hại có thể gửi đơn yêu cầu khởi tố hoặc thể hiện ý kiến trong biên bản lời khai

Đã khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì sau đó người bị hại có quyền rút đơn không?
Trong trường hợp vụ án đã khởi tố, người bị hại vẫn có quyền rút đơn yêu cầu và cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định định đình chỉ vụ án trừ trường hợp bị cưỡng bức, ép buộc. Người bị hại có quyền rút đơn trước khi mở phiên tòa

Người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố không có quyền yêu cầu lại trừ trường hợp họ rút đơn do bị cưỡng bức, ép buộc

» Mẫu Đơn rút yêu cầu khởi tố của người bị hại

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Khi vướng vào vụ án hình sự mà thuộc khoản 1 hãy liên hệ để tư vấn các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại: