Dịch vụ tư vấn luật tố cáo

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo. Tư vấn về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật tố cáo

Điện thoại tư vấn: 0768236248 Chat Zalo

1. Trình tự thực hiện tư vấn luật tố cáo:
– Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo;
– Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của các bên trong tố cáo;
– Tiếp nhận yêu cầu liên quan đến việc soạn thảo đơn tố cáo;
– Kiểm tra căn cứ, điều kiện tố cáo;
– Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn tố cáo.

2. Lĩnh vực tư vấn luật tố cáo:
– Tố cáo trong lĩnh vực đất đai
– Tố cáo trong lĩnh vực xây dựng
– Tố cáo trong lĩnh vực thuế
– Tố cáo trong lĩnh vực bảo hiểm
– Tố cáo trong lĩnh vực lao động
– Tố cáo trong trong mọi lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.

» Tố cáo sao cho đúng luật

» Dịch vụ nộp đơn tố cáo với hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo: