Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai?

Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai khi thanh toán bảo hiểm?
Chủ xe khi gặp tai nạn làm bảo hiểm luôn gặp tình trạng bảo hiểm đòi phải có xác nhận của công an.

– Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai?

+ Trong quy tắc bảo hiểm ghi rõ:

Trách nhiệm của chủ xe: thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Trách nhiệm của bảo hiểm: Phối hợp với chủ xe thu thập hồ sơ công an trong trường hợp tai nạn có sự tham giai giải quyết của cơ quan công an.

+ Do vậy khi xảy ra thiệt hại cần phải làm gì:

Với tai nạn tự đâm, không có công an giải quyết:
Các bạn cứ báo hotline ngay cho bảo hiểm, nếu họ yêu cầu báo công an thì bạn đến cơ quan công an gần nhất trình báo (trình báo thôi, nếu công an cho xác nhận thì tốt, không cho thì về). Khi bảo hiểm yêu cầu giấy xác nhận công an bạn yêu cầu giám định tự qua công an mà xác minh. Bạn không thể ép công an xác nhận cho bạn được.

Với tai nạn có công an giải quyết, nếu không xin được bản sao hồ sơ công an thì bạn yêu cầu bảo hiểm đi sao chụp, bạn sẽ đi cùng nếu cần.

Với vụ tai nạn công an đã đến hiện trường nhưng cho linh động tự giải quyết, bạn cũng chụp ảnh hiện trường có mặt công an ở đó, rồi báo lại cho bảo hiểm để họ đi xác minh nếu cần. Với những vụ như này không làm bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào với xe liên quan.

theo infair.vn

» Trách nhiệm đền bù khi tai nạn có bảo hiểm TNDS

» Tư vấn tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ