Trách nhiệm đền bù khi tai nạn có bảo hiểm TNDS

Trách nhiệm đền bù khi tai nạn có bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS). Doanh nghiệp hỏi: Trong trường hợp xe ô tô của bên mình (có mua bảo hiểm TNDS bắt buộc và bảo hiểm thân vỏ) đâm vào xe ô tô khác gây hư hại cho xe này nhưng xe ô tô này họ chỉ mua bảo hiểm TNDS, không mua bảo hiểm thân vỏ thì nếu lỗi gây tai nạn thuộc về mình thì mình có phải đền bù cho họ hay không?

Luật sư trả lời: Chúng tôi gửi đến Quý khách hàng ý kiến pháp lý về vấn đề nêu trên với nội dung như sau:

Bảo hiểm thân vỏ thuộc loại bảo hiểm tự nguyện. Do vậy chủ xe ô tô không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này.

Trong trường hợp Quý công ty đâm vào xe ô tô khác gây hư hại cho xe này, thì Quý công ty phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài, dựa trên thiệt hại thực tế xảy ra, và mức độ lỗi của Quý công ty gây ra. Trách nhiệm đồng bồi thường thiệt hại của Quý công ty đối với chủ xe ô tô (đối tượng bị đâm) không phụ thuộc vào việc chủ xe có mua bảo hiểm thân vỏ hay không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi liên quan đến việc tư vấn cho Quý công ty về vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm của Quý công ty trong quá trình vận chuyển hàng hóa.1 Khoản 1 Điều 64 Bộ luật dân sự: Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

» Tình huống được chi trả bảo hiểm xe máy bắt buộc

» Vật quyền, quyền được thực hiện trực tiếp trên vật