Bảo hiểm Y tế chi trả cho người bị tai nạn giao thông như thế nào?

Bảo hiểm Y tế chi trả cho người bị tai nạn giao thông như thế nào? Người bị tai nạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm, người tham gia giao thông cũng phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về giao thông, nên đã phân ra những trường hợp được chi trả, những trường hợp không được chi trả Bải hiểm y tế (BHYT) khi xẩy ra tai nạn giao thông (TNGT)? nhằm nâng cao được quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT.

Tư vấn bảo hiểm Y tế chi trả cho người bị tai nạn giao thông như thế nào?

1. Những trường hợp không được chi trả BHYT

Trong Luật BHYT đã quy định không chi trả bảo hiểm cho những hành vi vi phạm pháp luật do chính người đó gây ra. Vì vậy, những người bị TNGT do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của họ gây nên thì không được bảo hiểm y tế chi trả. Ngoại trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi và người già trên 80 tuổi nếu vi phạm quy định về pháp luật giao thông vẫn được Quỹ BHYT chi trả.

2. Những trường hợp được chi trả BHYT

Những người bị TNGT không do họ gây ra, kể cả những người ngồi sau xe máy, ô tô vi phạm pháp luật giao thông dẫn đến tai nạn sẽ được chi trả BHYT.

3. Hình thức chi trả BHYT khi bị tai nạn giao thông

Thông tư mới, người bị TNGT có tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT chi trả ngay sau khi người đó nhập viện. Sau đó, khi có bản xác minh nguyên nhân tai nạn của công an, nếu người đã được chi trả vi phạm pháp luật về giao thông thì BHYT sẽ yêu cầu người đó hoàn lại chi phí.

Trong thời hạn 3 tháng, với nhiều lần nhắc nhở theo quy định, nếu người đó không hoàn trả lại chi phí cho Quỹ BHYT, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ cho quyết toán khoản chi phí đó bằng Quỹ BHYT.

Đối với người vi phạm giao thông dẫn đến tử vong, Quỹ BHYT sẽ thực hiện chi trả các chi phí y tế mà không cần bản xác minh nguyên nhân tai nạn. 

Xác minh nguyên nhân tai nạn: Trong vòng 2 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm việc này.

» Nồng độ cồn bao nhiêu bị bảo hiểm từ chối