Để nhận được bảo hiểm xe tai nạn giao thông phải làm gì?

Để nhận được bảo hiểm xe tai nạn giao thông phải làm gì? Khi tham gia giao thông, không may ôtô hoặc xe máy gặp tai nạn hỏng phương tiện, thì phải làm những thủ tục gì để được nhận bảo hiểm.

Để nhận được bảo hiểm xe tai nạn giao thông phải làm gì:

– 1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 103/2008 thì chủ phương tiện ôtô, xe máy phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

– 2. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, bạn sẽ nhận được bảo hiểm ôtô hoặc xe máy nếu không thuộc các trường hợp sau theo quy định tại Điều 13 Nghị định 103/2008:

– Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.

– Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

– Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.

– Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

– Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

– Chiến tranh, khủng bố, động đất.

– 3. Để được nhận tiền bảo hiểm cho phương tiện, bạn phải lập hồ sơ bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm lập theo quy định.

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
– Tài liệu liên quan đến xe, lái xe;
– Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người và tài sản;
– Tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định103/2008 thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới để được hưởng bảo hiểm.

» Luật sư tư vấn tội vi phạm giao thông

» Trách nhiệm xin xác nhận xe tai nạn của công an là của ai?