Xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến

Thủ tục xin cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến G1

Tôi muốn được tư vấn về Thủ tục xin cấp phép cho việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến G1?

Sau đây, An Ninh law xin gửi đến Ông và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

I. TƯ VẤN SƠ BỘ

Căn cứ vào quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư 24 /2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Quý Công ty, để có thể cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyên G1 ra thị trường Quý Công ty cần phải thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông;

Bước 2: Xin phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1 tại Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông;

Điều kiện để được cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1:
Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

 • Có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động.
 • Có nhân sự tốt nghiệp đại học trở lên chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử.
 • Có hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 :

– Nội dung kịch bản không có các nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc và các nội dung khác theo quy định của pháp luật

– Có nhân sự tốt nghiệp từ đại học trở lên quản lý nội dung trò chơi và diễn đàn người chơi.

– Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

– Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

 1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA An Ninh law

2.1 Cách thức thực hiện:

An Ninh law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ xin Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Ông và Quý Công ty liên quan đến việc xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến G1
 • Soạn thảo 01 bộ hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến G1.
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và bàn giao cho Quý công ty;

Lưu ý: Với thủ tục xin thẩm duyệt nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến, An Ninh law chỉ hỗ trợ tư vấn khách hàng, còn việc nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước thì Khách hàng tự thực hiện. Với lý do: Việc thẩm định nội dung game, cơ quan nhà nước sẽ cần chính Công ty/tác giá của game giải trình. Việc giải trình này An Ninh law không thể làm thay khách hàng được.

2.2 Thời gian thực hiện.

Bước 1: Xin giấy phép Cung cấp dịch vu trò chơi điện tử G1.

Thời gian để soạn hồ sơ: 05 ngày làm việc ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của An Ninh law

 • Thời gian nhận được Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SBLaw sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ.

III. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho hồ sơ xin Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng là: 40.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

10% VAT: 4.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng)

Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT: 44.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng).

Tổng phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước và thù lao cho SBLaw, nhưng không bao gồm những chi phí khác ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục 2.1 của Đề xuất dịch vụ này.

 1. YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
 • Cho việc xin cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

TÀI LIỆU DO AN NINH LAW SOẠN THẢO

1  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 –       Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp phép ký và đóng dấu của Công ty. (03 bản)
2 Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử –       Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp phép ký và đóng dấu của Công ty. (03 bản)

TÀI LIỆU YÊU CẦU CÔNG TY CUNG CẤP

3 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty –       03 bản sao có chứng thực;
4 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền (còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng) –       03 bản sao có chứng thực
5 Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương của người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử –       02 bản sao có chứng thực/01 người
6 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (có xác nhận cơ quan có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai) –       03 bản gốc/01 người
7 Giấy giới thiệu –       Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp phép ký và đóng dấu của Công ty. (03 bản)

Quý Công ty vui lòng ký vào thư đính kèm bên dưới và gửi lại cho chúng tôi hoặc xác nhận qua email. Đề xuất dịch vụ pháp lý này sẽ có hiệu lực nếu được xác nhận và đồng ý trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật.

» Xin Giấy phép sản xuất phim

Xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến: