Tư vấn đầu tư nước ngoài lĩnh vực thương mại điện tử

Tư vấn đầu tư nước ngoài lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.
Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty nước ngoài và muốn lập công ty tại Việt Nam để triển khai việc mở website trung gian cho các bên thực hiện các giao dịch chúng tôi muốn biết nhà đầu tư nước ngoài có thể triển khai được không?

Luật sư trả lời: Theo Nghị định 52/2013 về thương mại điện tử quy định thì nhà đầu tư nước ngoài cũng là đối tượng áp dụng

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp lập sàn giao dịch thương mại điện tử để cho các bên tự giao dịch với nhau thì doanh nghiệp phải đăng ký thêm chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Doanh nghiệp được cơ quan nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng này.

Sau khi họ lập website, công ty có trách nhiệm đăng ký trang thương mại điện tử đó với Bộ công thương.

» Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

» Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản

Tư vấn đầu tư nước ngoài lĩnh vực thương mại điện tử: