Xin Giấy phép sản xuất phim

Xin Giấy phép sản xuất phim. Chúng tôi đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim, đề nghị công ty luật tư vấn:

Luật sư tư vấn: Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SB Law có đủ năng lực để cung cấp cho Bà và Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SB Law xin gửi đến Bà và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau

1. TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHIM

Theo quy định tại Luật điện ảnh 2006, để thực hiện hoạt động sản xuất phim thì Bà và Quý công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim tại Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim, Quý công ty cần đảm bảo điều kiện sau:

– Có vốn pháp định là 1.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng);

– Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

2. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

2.1 Cách thức thực hiện:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim cho Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

– Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim của Quý Công ty;

– Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim của Quý Công ty;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim;

– Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim và bàn giao cho Quý Công ty.

2.2 Thời gian thực hiện:

– Thời gian soạn hồ sơ: 03 ngày làm vic kể từ ngày hợp đồng dịc vụ pháp lý được ký kết và Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của S&B Law.

– Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, S&B Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim cho Quý Công ty.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ về việc xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim: 12.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

– 10% Thuế Giá trị gia tăng: 1.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng).

– Tổng phí dịch vụ sau thuế: 13.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Phí này đã bao gồm lệ phí nhà Nhà nước, phí dịch vụ cho S&BLaw và bất kỳ chi phí cho dịch vụ không bao gồm trong phạm vi công việc nêu trên.

4. DANH MỤC TÀI LIỆU:

STT TÀI LIỆU SỐ LƯỢNG
1 Văn bản xác nhận vốn pháp định 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng) của cơ quan có thẩm quyền 03
2 Báo cáo tài chính năm gần nhất của Quý công ty đã gửi thuế (không cần kiểm toán) 03
3 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Quý công ty 03
4 Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty 03
5 Bản sao chứng thực CMND của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty 03
6 Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của Quý công ty (có xác nhận của địa phương) 03

Nếu đồng ý các điều khoản của Đề xuất dịch vụ pháp lý này, Quý Công ty vui lòng ký vào thư đính kèm bên dưới và gửi lại cho chúng tôi. Đề xuất dịch vụ pháp lý này sẽ có hiệu lực nếu được xác nhận và đồng ý trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật.

» Xin giấy phép nhà thầu tại Việt Nam

Dịch vụ xin Giấy phép sản xuất phim: