Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Dịch vụ xin cấp giấy phép liên quan kinh doanh có điều kiện
Chúng tôi cung cấp cho công ty cho các dịch vụ sau thành lập (Giấy phép kinh doanh có điều kiện).

Những dịch vụ liên quan đến giấy phép kinh doanh có điều kiện:

– Giấy phép hoạt động Website: Sàn thương mại điện tử, Website thương mại điện tử bán hàng, Mạng xã hội trực tuyến; Trang tin điện tử tổng hợp,…;
– Giấy phép Sở Giáo dục: Trung tâm tư vấn du học; Trung tâm đào tạo ngoại ngữ; Kỹ năng mềm; Nghiệp vụ chuyên ngành,…;
– Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
– Công bố mỹ phẩm; Thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Dụng cụ; Bao bì thực phẩm,…;
– Quảng cáo thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Mỹ phẩm;…
– Giấy phép Nhập khẩu: Thiết bị viễn thông (Máy tính bảng; Điện thoại di động,…; Thiết bị điện tử (Nhãn năng lượng và chứng nhận hợp quy),…;
– Giấy phép kinh doanh Vận tải;
– Giấy phép hoạt động Bưu chính;
– Giấy phép kinh doanh Lữ hành;
– Giấy phép Game online;
– Cấp CFS cho sản phẩm xuất khẩu.
– Giấy phép khác: Mã số mã vạch; Trung tâm Yoga, Gym, Thể dục thẩm mỹ; Quảng cáo bảng biển; Chứng nhận hợp quy; Nhãn năng lượng;…

» Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ xin cấp giấy phép sau thành lập:
Xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện