Tư vấn luật Đất đai qua điện thoại trực tuyến

Tư vấn luật đất đai qua điện thoại trực tuyến. Là hình thức tư vấn luật đất đai online, hotline, zalo miễn phí cho khách hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, giải đáp qua điện thoại, tư vấn ở bất kỳ đâu, thời gian tư vấn linh hoạt, bạn cũng có thể hỏi chuyên viên, luật sư tư vấn luật đất đai về những vướng mắc hoặc cần thuê đại diện giải quyết tranh chấp trực tiếp, tại UBND, khởi kiện tranh tụng tại Tòa án. Kết quả trả lời phụ thuộc vào nội dung và các căn cứ mà khách hàng cung cấp. tư vấn luật đất đai miễn phí như thế nào?

Luật sự tư vấn luật Đất đai qua điện thoại trực tuyến, niễn phí:

Tư vấn luật đất đai miễn phí với câu hỏi có thể trả lời ngay hoặc các tình huống cho khách hàng đang thực hiện hợp đồng, dịch vụ với luật sư.

» Luật sư tư vấn luật đất đai

1. Dịch vụ tư vấn luật đất đai qua điện thoại:

Tư vấn luật đất đai qua điện thoại trực tuyến
Số điện thoại tư vấn đất đai:
0768.236.248 Chat Zalo

Khách hàng cần tóm tắt ngắn gọn nội dung, đưa ra mong muốn của mình để chuyên viên, luật sư tư vấn đất đai có thể mắm bắt trả lời (nếu có tài liệu thì bạn cần gửi tài liệu làm căn cứ).

2. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đất đai miễn phí qua các hình thức khác

Tư vấn luật đất đai qua zalo miễn phí, email: luatsubaoho@gmail.com
Để có câu trả lời rõ hơn Quý khách hàng chỉ cần gửi câu hỏi mà Quý khách gặp phải trong lĩnh vực đất đai, kèm theo số điện thoại khi cần làm rõ để được tư vấn và trả lời dưới dạng văn bản trực tiếp qua Email…

3. Các vấn đề chính hỗ trợ tư vấn luật đất đai như sau:

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Tư vấn mua bán quyền sử dụng đất;
– Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất;
– Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;
– Tư vấn soạn thảo hợp đồng, di chúc liên quan đến đất đai;
– Tư vấn, hướng dẫn làm chứng di chúc, công chứng hợp đồng liên quan đến đất đai.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường hòa giải thương lượng;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường khởi kiện;
– Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính trái pháp luật liên quan đến đất đai;
– Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại về đất đai;
– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến tố tụng dân sự, hành chính về đất đai.

Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến đất đai

– Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: Các vấn đề liên quan đến thuế chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất…
– Tư vấn các vấn đề bồi thường đất liên quan đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, tư vấn về bồi thường tái định cư khi bị thu hồi đất, giá đất nông nghiệp bị thu hồi…
– Tư vấn các vấn đề khác của pháp luật về đất đai như: thừa kế đất đai, chia tài sản đất đai khi ly hôn, tài sản bảo đảm bằng đất đai, góp vốn kinh doanh bằng đất đai…

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Luật sư tranh tụng đất đai tại Tòa án

Tư vấn luật Đất đai qua điện thoại trực tuyến.
Khi có những vướng mắc hoặc cần thuê đại diện giải quyết tranh chấp đất đai thì khách hàng cần trình bày nội dung, tài liệu, đưa ra mong muốn của mình để được tư vấn cụ thể hơn: