Luật sư tư vấn, bảo vệ trong vụ án hành chính

Luật sư tư vấn, bảo vệ trong vụ án hành chính. Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ra Tòa án hành chính. 
Trong vụ án hành chính, người bị kiện bao giờ cũng là cơ quan Nhà nước. Các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là đối tượng khiếu kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Luật sư tư vấn, tham gia tranh tụng vụ án hành chính

Văn phòng luật sư có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp vụ án hành chính tại Tòa án với mọi lĩnh vực hành chính. Điện thoại: 0768.236.248 – Chat Zalo

1. Lĩnh vực luật sư tư vấn về hành chính

 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hơp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trưng dụng đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc thuế, thu thuế, truy thu thuế;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
 • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch
 • Các khiếu kiện khác trong lĩnh vực hành chính mà pháp luật có quy định

2. Dịch vụ luật sư tư vấn, tham gia tranh tụng tại Tòa án hành chính

 • Cử Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa hành chính như khiếu kiện, quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục kháng án sơ thẩm, thủ tục đề nghị xét xử Giám đốc thẩm hành chính;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đề nghị tạm hoãn thi hành bản án sơ thẩm, phúc thẩm có hiệu lực để kháng án, kháng nghị thủ tục tố tụng tiếp theo;
 • Cử Luật sư đại diện thay mặt theo ủy quyền tại phiên tòa xét xử vụ án; 
 • Thay mặt đại diện theo ủy quyền thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ cho việc xét xử; 
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với các bên liên quan trong việc thi hành bản án hành chính.

» Tư vấn luật hành chính

Luật sư nhận tư vấn, tham gia tranh tụng vụ án hành chính tại Tòa án các cấp: