Home Văn bản luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định 22/2018/NĐ-CP Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả...

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật...

Nghị quyết 91/ NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn...

Nghị quyết 91/NQ-CP 2017 cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý phạm vi quốc gia CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 /11...

Chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng) Vừa qua, Bộ tài chính ban hành Công văn...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH 12 Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội...

Điều ước quốc tế về SHTT

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn,...

Thông tư về Sở hữu trí tuệ

- Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ. Download: Thông Tư số 08/2006/TT-BKHCN...

Chỉ thị quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên...

Nghị định về Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
62SubscribersSubscribe