Chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng)

Vừa qua, Bộ tài chính ban hành Công văn 10453/BTC-CST ngày 27/07/2016 và Công văn 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016, theo đó hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyên sử dụng nhãn hiệu (li-xăng) của doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam phải trả tiền cho việc sử dụng nhãn hiệu. Lý do Bộ tài chính ban hành các công văn này là vì trước đây việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nêu trên được miễn thuế VAT.

Cụ thể mức thuế áp dụng như sau:

– Thuế TNDN : 10%;

– Thuế VAT: 10% nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ hoặc 5% nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp;

– Thời hạn áp dụng: Đối với các trường hợp phát sinh trước thời điểm 07/11/2016 (thời điểm ban hành công văn 15888/BTC-CST) mà đã kê khai nộp thuế VAT, thuê TNDN khác với nội dung hướng dẫn này thì không điều chỉnh lại. Trường hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế VAT, thuế TNDN thì thực hiện theo hướng dẫn này.

Thông tin chi tiết về quy định này, quý khách liên hệ với Văn phòng qua email

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu

» Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

» Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu