Bao nhiêu tuổi được Vay tiền ngân hàng?

Bao nhiêu tuổi được vay tiền ngân hàng? Theo quy định tạiLuật các tổ chức tín dụng 2010 thì tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Trong đó, ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì ngân hàng được xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng là cá nhân có đủ các điều kiện sau đây:

– Từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

– Có phương án sử dụng vốn khả thi.

– Có khả năng tài chính để trả nợ.

– Trường hợp khách hàng vay vốn của ngân hàng theo lãi suất cho vay do các bên tự thỏa thuận, thì khách hàng được ngân hàng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Ngoài ra, việc vay vốn còn phải tuân thủ các quy định, quy chế cho vay nôi bộ của các ngân hàng (các quy định, quy chế này không trái với quy định của pháp luật).

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 thì người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người từ đủ 15 tuổi trở lên năng lực hành vi dân sự đầy đủ thuộc đối tượng được vay vốn tại các ngân hàng khi đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn còn lại (kể trên). Đối với giao dịch vay vốn giữa người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà có liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

-> Đối với trường hợp bạn 17 tuổi. Nên có thể xác định bạn đủ tuổi để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, để được vay vốn tại ngân hàng thì bạn cần phải đáp ứng các điều kiện khác (các điều kiện kể trên và các điều kiện theo quy định, quy chế nội bộ của ngân hàng không trái với quy định của pháp luật) và phải được ngân hàng chấp nhận cho vay.

Trường hợp bạn vay tiền mà có thế chấp bất động sản, động sản phải đăng ký (ví dụ như thế chấp nhà, thế chấp xe,… thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn) thì cần phải được người đại diện theo pháp luật của bạn đồng ý.

Người đại diện theo pháp luật ở đây được xác định là cha, mẹ của bạn.

» Vay tiền ngân hàng không có khả năng chi trả có phải ngồi tù

» Tư vấn luật tài chính, Ngân hàng

Bao nhiêu tuổi được vay tiền ngân hàng: