Luật sư bào chữa trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

luật sư bào chữa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, lĩnh vực tài chính ngân hàng có nhiều văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn, nhưng cũng không thể tránh khỏi các sai sót, tranh chấp, thậm chí một số cá nhân do thiếu hiểu biết đã gây thiệt hại đến người bị hại về vật chất, tinh thần làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Khi bạn vướng phải những vấn đề về tài chính, ngân hàng cần liên hệ với luật sư tư vấn, tham gia để được tư vấn để bảo đảm quyền lợi cho mình.

Luật sư bào chữa trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

1. Luật sư tư vấn, bào chữa, hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật tài chính, ngân hàng.

Luật sư tư vấn, tham gia bào chữa, bảo vệ cho mọi quý khách hàng trên toàn quốc:

– Luật sư tư vấn về tội danh, tham gia bào chữa cho bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng.

– Luật sư bảo vệ bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án tài chính ngân hàng.

Luật sư tham gia, hỗ trợ các vấn đề liên quan trong vụ án tài chính, ngân hàng:

– Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp tín dụng, lãi suất vay với ngân hàng.

– Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp nợp xấu, tư vấn về các quy định về nợ xấu, vay vốn ngân hàng

– Tư vấn các quy định của pháp luật về tài chính, ngân hàng

– Luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp quy định về tín dụng, vay thế chấp, cầm cố

– Tư vấn các quy định của pháp luật, luật sư tham gia bảo vệ về cho vay nặng lãi trước các cơ quan có thẩm quyền

– Tư vấn, bảo vệ các quy định khác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng…

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngân hàng

Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động ngân hàng, có nhiều cách thức khác nhau trên tinh thần đảm bảo tối đa quyền lựa chọn cho các bên tranh chấp, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp.

Hiện nay, các hình thức giải quyết tranh chấp chủ yếu được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam (cũng như trên thế giới) bao gồm: Hình thức thương lượng; hòa giải; Trọng tài và giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án. 

Liên hệ luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ cho bị hại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: