Tư vấn cho Ngân hàng thế giới World Bank

Luật sư làm việc và tư vấn cho Ngân hàng thế giới (World Bank)

Ngày 17 tháng 03 năm 2015, tại SB Hà Nội, luật sư  đã có buổi tiếp phái đoàn đại diện World Bank

Đại diện World Bank hiện đang tiến hành việc khảo sát các quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai, hợp đồng và tín dụng để lập báo cáo gửi các cơ quan chức năng và các tổ chức kinh tế sử dụng dữ liệu của báo cáo này.

Các luật sư đã đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề này và đưa ra các kinh nghiệm trong việc áp dụng, những bất cập hiện nay trong pháp luật Việt Nam.

Đại diện World Bank đánh giá rất cao những ý kiến tư vấn của chúng tôi và sẽ sử dụng các thông tin này để lập báo cáo và thông tin của chúng tôi sẽ xuất hiện trong báo cáo này.

» Tư vấn luật tài chính, Ngân hàng