Tư vấn pháp luật về nhà ở

Tư vấn pháp luật về nhà ở. Dịch vụ tư vấn pháp luật nhà ở cho cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc sở hữu, sử dụng nhà ở, các tranh chấp phát sinh liên quan đến nhà ở phức tạp.

Quan hệ pháp luật về đất đai, nhà ở là một trong những mối quan hệ phức tạp với nhiều quy định pháp luật dân sự thường xuyên được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ, dẫn đến rất nhiều cá nhân gặp vướng mắc trong quá trình xác lập, chuyển nhượng các quyền, nghĩa vụ liên quan đến sở hữu, sử dụng đất đai, nhà ở.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về nhà ở:

– Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất (sổ đỏ);

– Tư vấn thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Tư vấn về thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà;

– Tư vấn về thế chấp quyền sở hữu nhà ở;

– Tư vấn về soạn thảo, thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng/mua bán, tặng cho,.. quyền sở hữu nhà;

– Tư vấn về khiếu nại và giải quyết tranh chấp liên quan đến luật nhà ở (tranh chấp về việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…), về thu hồi, bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư;

– Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhà như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp nhà ở;

– Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện các tranh chấp về nhà ở;

– Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp nhà ở tại tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

» Thủ tục cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư

» Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất

Tư vấn pháp luật về nhà ở: