Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn thẩm tra nội dung hợp đồng trong các lĩnh vực kinh tế, dân sự, thương mại, xây dựng… Các doanh nghiệp có nhu cầu thuê tư vấn hợp đồng có thể tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi. Dich vu tu van hop dong.

Nội dung thực hiện dịch vụ tư vấn hợp đồng:

Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

Tham gia đàm phán hợp đồng, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Thẩm định nội dung của bản dự thảo hợp đồng với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

» Tư vấn pháp luật hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng.
Quý khách cần soạn thảo hợp đồng hoặc cần tư vấn chỉnh sửa hợp đồng, tư vấn nội dung đàm phán hợp đồng xin liên hệ: