Tư vấn bảo hộ quyền tác giả

Tư vấn bảo hộ quyền tác giả sẽ phát huy được giá trị tinh thần và giá trị kinh tế không hề nhỏ của các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học nếu được bảo hộ một cách đúng mức .

Internet hiện nay những lợi ích mà nó mang lại thì các tác phẩm dễ dàng bị chia sẻ mà chưa được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

Để bảo hộ quyền lợi hợp pháp tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thì cần đăng ký bảo hộ quyền tác giả với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy đăng ký không phải là bắt buộc để xác lập quyền tác giả, nhưng việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ làm giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp, và xử lý các hành vi xâm phạm sau này.

Dịch vụ tư vấn bảo hộ quyền tác giả như sau:

1. Tư vấn về căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả.

2. Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả
– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký quyền tác giả:  Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; tác phẩm phái sinh.

3. Xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, khi tác phẩm theo các hợp đồng đặt hàng;

4. Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả;

5. Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin: Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet.

6. Đăng ký bản quyền truyền hình;

7. Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

8. Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả;

9.  Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến tác giả

>> Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả

>> Xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ

Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả: