Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan?

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào? để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tạo ra, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả làm chứng cứ tránh các tranh chấp sau này.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ:
1. Chủ thể và cách thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

2. Các giấy tờ cung cấp khi đăng ký quyền tác giả:

a. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả
+ 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.
+ 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
+ Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
+ Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);
+ Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

b. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)
+ 03 bản mẫu tác phẩm gốc.
+ 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).
+ 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.
+ Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản).
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.
+ Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).
+ Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

3. Trước khi làm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cần:
– Đánh giá tác phẩm có thuộc đối tượng được bảo hộ quyền tác giả hay không.
– Tìm hiểu và phân loại đối tượng, loại hình đăng ký phù hợp.
– Kiểm tra sơ bộ về khả năng đăng ký bản quyền tác giả.
– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký.
– Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.
+ Thông tin tác giả
+ Thông tin chủ hữu tác phẩm.
+ Thông tin và bản mẫu tác phẩm.
– Thời gian đăng ký 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc thông qua dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả: 0768236248 Chat Zalo

» Đăng ký Bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả: