Luật sư đại diện đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là những tên gọi làm chúng ta liên tưởng đến những sản phẩm tự nhiên có chất lượng cao.
Đặc điểm chung của chỉ dẫn địa lý là ý nghĩa về mặt địa lý của chúng. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe nhắc tới những tên gọi này, chúng ta lại nghĩ về các sản phẩm hơn là nghĩ về nghĩa địa danh của chúng.

Luật sư đại diện tư vấn đăng ký chỉ dẫn địa lý:

– Kiểm tra khả năng bảo hộ của chỉ dẫn địa lý, tư vấn cách dùng tên chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm.

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn chủ sở hữu trong việc giám sát chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý sau khi đăng ký chỉ dẫn địa lý thành công.

– Theo dõi và thông báo cho khách hàng các hành vi xâm phạm liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu.

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký
Cụ thể đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký.

– Thời gian thực hiện: dự kiến 12 tháng.

» Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Luật sư đăng ký chỉ dẫn địa lý: