Tại sao phải bảo hộ thương hiệu độc quyền?

Tại sao cần phải bảo hộ thương hiệu độc quyền cho hàng hóa, dịch vụ? Thương hiệu để khách hàng liên tưởng nhớ đến sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của mình đối với khách hàng, bảo hộ được công sức đầu tư làm thị trường tại đất nước mà chủ sở hữu đăng ký sở hữu trí tuệ.

Tại sao phải bảo hộ thương hiệu độc quyền?

Để được bảo hộ độc quyền thương hiệu và để người khác không sao chép, làm nhái theo, được pháp luật bảo hộ, ngược lại mình cũng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xây dựng thương hiệu cho người khác tại quốc gia nhất định mà chủ sở hữu đã đăng ký. Do vậy việc đăng ký bảo hộ thương hiệu của chủ sở hữu (doanh nghiệp) là cần thiết để bảo hộ tài sản là thương hiệu của mình trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, tư vấn, dịch vụ.

Có thể nói, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ càng thực hiện sớm càng tốt khi doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng thương hiệu riêng cho mình, ngay cả khi nó chưa đăng ký doanh nghiệp hoặc mới xuất hiện trên thị trường và chưa được biết đến rộng rãi. Ngoài ra với những thành viên làm trong những doanh nghiệp đã được bảo hộ thương hệu bằng pháp luật cũng tự hào và tự tin hơn, vì đích đến của một doanh nghiệp chính là giá trị thương hiệu.

Tại Việt Nam, hoạt động đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền có thể thông qua việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (cả bảo hộ logo), bảo hộ tên thương mại, chỉ dẫn địa lý,… cho hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền sẽ là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu thương hiệu của doanh nghiệp trước mọi hành vi sao chép, làm nhái thương hiệu của các doanh nghiệp khác, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm tổn hại uy tín cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi đặt ra là, tên doanh nghiệp của bạn trùng với tên thương hiệu của doanh nghiệp khác đã đăng ký có được không?
Ví dụ: Tên doanh nghiệp của bạn là X, trùng với tên thương hiệu X của doanh nghiệp A, mà cùng lĩnh vực, thì lúc này doanh nghiệp X cảu bạn đã xâm phạm với thương hiệu X của doanh nghiệp A. Do vậy doanh nghiệp X của bạn phải đổi tên khác để không xâm phạm đến thương hiệu X đã được đăng ký. Để khắc phục tình trạng này, tiếp theo bạn cần đăng ký thương hiệu cho tên doanh nghiệp của bạn.

» Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Hẫy liên hệ với luật sư để được đăng ký thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.