Tội vô ý làm chết người theo Bộ Luật hình sự 2015

Tội vô ý làm chết người theo Bộ Luật hình sự 2015 được quy định như thế nào? 
Luật sư tư vấn: Tại điều 128 BLHH 2015 được quy định như sau:

“Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.”

Dấu hiệu pháp lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội này là:

Khách thể:
Là quyền bảo vệ tính mạng của công dân.

Chủ thể:
Là bất kỳ ai đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan:
Vô ý làm chết người là trường hợp người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc người phạm tội không thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó và hậu quả là làm người chết. Hành vi có thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Những hành vi hành động có thể kể đến như việc trêu chọc một người quá mức dẫn đến hậu quả chết người xảy ra, do cẩu thả trong việc thực hiện công việc khiến cho người khác tử vong. Ví dụ như cưa hoặc chặt cây khiến cây đổ vào người khác… Hành vi vô ý làm chết người cũng có thể diễn ra dưới dạng không hành động, tức là không làm việc mà bản thân cần làm để giúp đỡ một người khiến cho họ bị chết.

Mặt chủ quan:
Lỗi vô ý gây hậu quả chết người.

» Luật sư tư vấn luật hình sự

» Luật sư tư vấn tội giết người

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại, bị can, bị cáo với tội vô ý làm chết người: