Phân biệt tội giết người và tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người

Phân biệt tội giết người có hậu quả chết người và tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
Tội giết người (Điều 123) và Tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người (Điều 134) quy định trong BLHS năm 2015

Trong thực tiễn việc xác định hai tội danh này rất mong manh và tồn tại nhiều ý kiến, quan điểm và cách giải quyết khác nhau, vì vậy việc phân tích làm rõ các vấn đề phân biệt hai tội danh này là rất cần thiết

Cả hai tội danh đều là hành vi khách quan của chủ thể phạm tội có đủ năng lực pháp luật hình sự, và dẫn đến hậu quả chết người. Những khác nhau cơ bản để phân biệt hai tội danh này được phân tích cụ thể như sau:

Tội giết người có hậu quả chết người Tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
Lỗi Lỗi cố ý đối với hậu quả xảy ra+ Người phạm tội thấy trước được hậu quả chết người tất yếu xảy ra và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra. Biểu hiện ra bên ngoài bằng việc chuẩn bị hung khí, chuẩn bị những điều kiện che giấu việc phạm tội,..

+ Người phạm tội chỉ nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra chứ không chắc chắn nhất định xảy ra. Bản thân người phạm tội cũng rất mong muốn cho hậu quả xảy ra

+ Người phạm tội cũng chỉ thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra tuy không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra, hậu quả xảy ra người phạm tội cũng chấp nhận.

Lỗi vô ý đối với hậu quả xảy ra

+ Người phạm tội thấy trước hậu quả có thể xảy ra, nhưng cho rằng có thể ngăn ngừa được

+ Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước

Mục đích Tước đoạt tính mạng người khác, người phạm tội mong muốn hậu quả chế người xảy ra Người phạm tội không có mục đích tước đoạt tính mạng người khác, mà chỉ muốn làm người khác bị thương, tổn hại về sức khỏe
Khung hình phạt Từ 7-15 năm, Từ 15-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội giết người thuộc khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 Phạt tù từ 10-15 năm
Ngoài ra, cần căn cứ vào các yếu tố khác để phân biệt như: tính nguy hiểm của công cụ, phương tiện phạm tội, mức độ tấn công, cường độ tấn công, vị trí gây tổn thương,.. để xác định hành vi của người phạm tội là cố ý gây thương tích hay hành vi mang mục đích chính yếu là giết người.

» Thế nào là vô ý làm chết người?

» Luật sư bào chữa