Tòa án trả lại đơn khởi kiện do người bị kiện giấu địa chỉ?

Tòa án trả lại đơn khởi kiện do người bị kiện giấu địa chỉ? Người bị kiện thay đổi nơi cư trú mà không thông báo cho người khởi kiện biết thì được coi là cố tình giấu địa chỉ, Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung.

Tòa án thông báo trả lại đơn khởi kiện, lý do: Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo thông báo, không thể hiện người bị kiện cư trú tại đâu, Tòa án trả lại đơn khởi kiện nêu trên là đúng hay sai?

Xem thêm » Các trường hợp tòa án trả lại đơn khởi kiện dân sự

Một là, về việc người khởi kiện không cung cấp được địa chỉ hiện tại của người bị kiện.

BLTTDS quy định: “Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện… nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện… cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung” (điểm e, khoản 1 Điều 192).

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/05/2017 hướng dẫn một số quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 192 BLTTDS về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án: “Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo địa chỉ được ghi trong giao dịch, hợp đồng bằng văn bản thì được coi là “đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở”.

Như vậy, chứng cứ người khởi kiện đã thu thập địa chỉ cụ thể là nơi cư trú cuối cùng của bị đơn mà người khởi kiện biết được. Người khởi kiện đã đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện. Do người bị kiện thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết thì được coi là cố tình giấu địa chỉ, Tòa án tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung. Việc Tòa án trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp này là trái quy định của BLTTDS.

Hai là, về thủ tục đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ liên quan tới tranh chấp.

BLTTDS quy định về việc đương sự khi tham gia tố tụng có quyền: “Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị Tòa người bị kiện thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng mà không thông báo cho người khởi kiện biết thì được coi là cố tình giấu địa chỉ, án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó…” (khoản 7 Điểu 70).

Như vậy, mặc dù người khởi kiện đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ nhưng không thể tự mình thu thập được và đã đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.

Theo chúng tôi, người khởi kiện có thể thực hiện quyền khiếu nại tư pháp, yêu cầu Tòa án thụ lý đơn khởi kiện đúng quy định, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

» Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn